روی

Zinc

عنوان زمان بندی نمایش
عنوان اصطلاح معادل انگلیسی نمایش
شمش روي Zinc ingod  
پودر(اكسيد) روي Zinc oxide  
در دست ساخت