قند و شکر

Sugar

عنوان زمان بندی نمایش
عنوان اصطلاح معادل انگلیسی نمایش
قند Sugar loaf  
شكر sugar  
شكر قهوه اي (سرخ) Brown sugar  
ملاس (شيره قند) Molasses  
در دست ساخت