انتشار 39 میلیارد دلار صکوک در حهان

مالزی در صدر، اندونزی دوم

در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ مجموعاً ۳۹.۵ میلیارد دلار صکوک در جهان منتشر شد که مالزی با ۱۳.۹ میلیارد دلار بیشترین سهم را در این انتشارها داشت.

به گزارش ‌ایبِنا، اندونزی با ۶.۷ میلیارد دلار، ۱۷ درصد از حجم کل صکوک منتشره را در جهان در این سه ماه به خود اختصاص داد و در جایگاه دوم قرار گرفت و سپس عربستان سعودی با ۶.۱ میلیارد دلار و سهم ۱۵.۳ درصدی در جایگاه سوم ایستاد.

موسسه رتبه بندی RAM اعلام کرد: انتظار می رود با توجه به خیز اندونزی برای انتشار صکوک دولتی در راستای برنامه سرمایه گذاری های پایدار، شاهد افزایش حجم صکوک منتشره توسط این کشور باشیم و در طرف دیگر، مشکل کسری بودجه عربستان سعودی نیز ممکن است این کشور را به سمت انتشارهای بیشتر صکوک سوق دهد.

بر اساس گزارش شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، مالزی در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹ در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته ۵۴.۴ درصد افزایش حجم انتشار صکوک داشته و عامل اصلی آن معرفی اسناد اسلامی درون بانکی بانک نگارای مالزی(BNIB) است که در ماه مارس سال جاری معرفی و منتشر شد.

این ابزار مالی اسلامی بر اساس عقد مرابحه و به منظور حمایت از توسعه نقدینگی بازارهای مالی داخلی این کشور راه اندازی شد و دارایی مبنای انتشار آن فرآورده های روغن پالم یا دیگر کالاهای با نقدشوندگی بالا است.

ایبِنا

دیگر اخبار مهم