حذف مالیات بر ارزش افزوده در صنعت حمل و نقل ریلی بار

بخشنامه ای از سوی سازمان امور مالیاتی:

سازمان امور مالیاتی مطابق با قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه کشور،بخشنامه ای نسبت به مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی ابلاغ کرد.

متن این بخشنامه (نسخه ابلاغی) به شرح زیر است:

با توجه به حکم بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه مبنی بر اینکه مالیات بر ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت مذکور در بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه خواهد شد. از آنجایی که به موجب بند (۱۲) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف هستند، بنابراین در اجرای حکم بند (ب) ماده (۵۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه در طول اجرای برنامه مذکور علاوه بر معافیت خدمات حمل و نقل عمومی مسافری ریلی، مالیات و عوارض ارزش افزوده خدمات حمل و نقل ریلی بار با نرخ صفر محاسبه و به استناد ماده (۱۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مالیات‌هایی که در موقع خرید کالا یا خدمت برای فعالیت‌های اقتصادی خود به استناد صورتحساب‌های صادره موضوع این قانون پرداخت نموده اند، با رعایت مقررات قابل استرداد است.

ایبِنا

دیگر اخبار مهم