رشد 26 درصدی تسهیلات پرداخت شده توسط بانکها

معاونت اتاق بازرگانی تهران بررسی می کند:

در سال گذشته ۷۷۳.۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی نظام بانکی به طرح‌های مختلف پرداخت شده که این رقم ۲۶ درصد نسبت به سال قبل از آن رشد داشته است.

به گزارش بنکر (Banker)، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی روند تسهیلات پرداختی از سال ۹۰ تا ۹۷ را بررسی کرده است. بر این اساس در حالی که سال ۱۳۹۶ نظام بانکی ۶۱۳.۹ هزار میلیارد تومان به طرح های مختلف تسهیلات پرداخت کرده بود، این رقم برای سال ۹۷ به ۷۷۳.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

بر اساس گزارش معاونت اتاق تهران، نسبت تسهیلات پرداختی به GDP در سال ۹۷ معادل ۴۰.۸ درصد بوده است. این نسبت برای سال قبل از آن ۳۶.۲ و برای سال ۹۵ معادل ۳۸.۹ درصد محاسبه شده است. در بین سال های مورد بررسی، بالاترین نسبت تسهیلات پرداختی به GDP نیز متعلق به سال ۱۳۹۲ و معادل ۱۹.۳ درصد بوده است.
بر اساس این گزاش، با وجود افزایش روند عمومی تسهیلات پرداختی حقیقی از سال ۱۳۹۰، در سال گذشته این روند تغییر چندانی نداشته است.

کاهش سهم سرمایه در گردش بنگاه ها از تسهیلات
براساس این گزارش سهم سرمایه در گردش از تسهیلات پرداختی در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته و سهم ایجاد و توسعه کسب و کارها از این سهم افزایش یافته است.
در سال ۹۷، سهم تامین سرمایه در گردش بنگاه ها از تسهیلات ۵۶ درصد بوده است. این در حالی است که این رقم برای سال قبل از آن ۶۲ درصد بوده است.

سال گذشته ۱۴ درصد تسهیلات بانک ها برای ایجاد کسب و کارها، ۸ درصد برای خرید کالای شخصی، ۶ درصد برای توسعه کسب و کارها، ۴درصد برای خرید مسکن، ۲ درصد برای تعمیرات و ۱۰ درصد برای سایر موارد بوده است.

این نسبت برای سال ۹۶ نیز به ترتیب به شرح زیر است: ۱۰ درصد ایجاد کسب و کارها، ۷ درصد خرید کالای شخصی، ۵ درصد خرید مسکن، ۵ درصد توسعه کسب وکارها، ۳ درصد تعمیرات و ۸ درصد سایر موارد.

بررسی های اتاق تهران نشان می دهد که سهم مسکن و ساختمان و بازرگانی از تسهیلات پرداختی در سال ۹۷ افزایش یافته است. در حالی که سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات پرداختی بانک ها در سال ۹۶ رقم ۹ درصد بود، این رقم برای سال ۹۷ به ۱۳ درصد افزایش یافته است. همچنین سهم بازرگانی نیز در دوره مورد گزارش با یک درصد افزایش به ۱۵ درصد رسیده است.
به نوشته ایبنا، در سال ۹۷، صنعت و معدن ۲۷ درصد، خدمات ۳۷ درصد، کشاورزی ۷.۶ درصد و متفرقه نیز ۰.۱ درصد از تسهیلات پرداختی را به خود اختصاص داده اند. این ارقام برای سال ۹۶ نیز به شرح زیر هستند: خدمات ۴۱ درصد، صنعت و معدن ۲۸ درصد، بازرگانی ۱۴ درصد، مسکن و ساختمان ۹ درصد، کشاورزی ۸ درصد و متفرقه ۰.۱ درصد.

بنکر

دیگر اخبار مهم