قیمت سنگ آهن در سال جاری تا ۷۵ دلار کاهش می یابد

یک پیش بینی از موسسه فیچ:

طبق انتظارات قیمت سنگ آهن تا ۷۵ دلار هر تن سی اف آر چین پایین آمده و بعد به ثبات خواهد رسید.

به گزارش «کالاخبر»، این موسسه معتقد است طبق برآوردهایش قیمت سنگ آهن به این زودی به کمتر از ۷۰ دلار هر تن خشک سی اف آر نمی رسد چون عرضه برزیل و حتی استرالیا با محدودیت هایی روبروست.

پیش بینی این موسسه اعتبار سنجی برای میانگین قیمت سنگ آهن در سال ۲۰۱۹ حدود ۷۵ دلار است و نیمه دوم سال شاهد شدت گرفتن روند نزولی قیمت خواهیم بود.

کالا خبر

دیگر اخبار مهم