قیمت نفت کوره کارخانه‌های سیمان ثابت ماند

تمدید مصوبه موضوع تخصیص یارانه سوخت نفت کوره

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ اردیبهشت ماه، با تمدید مصوبه موضوع تخصیص یارانه سوخت نفت کوره به کارخانجات سیمان فاقد دسترسی به شبکه گاز سراسری در سال ۱۳۹۸ موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴ اردیبهشت ماه، با تمدید مصوبه موضوع تخصیص یارانه سوخت نفت کوره به کارخانجات سیمان فاقد دسترسی به شبکه گاز سراسری در سال ۱۳۹۸ موافقت کرد.

حمایت از صنعت سیمان و نقش کلیدی آن در بخش های عمرانی و صادرات غیر نفتی و نیز بهره مندی واحدهای سیمان که به شبکه گاز سراسری متصل نبوده و یا به دلیل کمبود گاز در ماه های سرد سال از نفت کوره (مازوت) استفاده می نمایند از یارانه سوخت، از مهمترین دلایل اخذ این تصمیم است.

گفتنی است مطابق تصویب نامه مربوط، قیمت هر لیتر نفت کوره مصرفی این واحدها با تشخیص وزارت نفت، معادل قیمت گاز مصرفی بخش صنعت و معدن تعیین می شود.

به گزارش فارس، قیمت هر متر مکعب گاز مصرفی بخش صنعت برابر ۱۰۰ تومان به ازای هر متر مکعب است.

فارس

دیگر اخبار مهم