پیش بینی رشد اقتصادی و تولیدات کشاورزی تا سال 2028

دو سازمان بین المللی بررسی کردند:

براساس آمارها، هرچند اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۳.۹ را تجربه خواهد کرد، اما در سال‌ پس از آن یعنی ۲۰۲۰ دوباره به رشد مثبت ۱.۱ درصدی باز خواهد گشت.

دو سازمان فائو و همکاری‌ های اقتصادی و توسعه ، چشم‌انداز بخش کشاورزی در گزارشی وضعیت رشد اقتصادی، سرانه تولید ناخالص‌ داخلی و بخش کشاورزی ایران را تا سال ۲۰۲۸ پیش بینی کردند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، در گزارش مشترک فائو و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه چشم‌انداز بخش کشاورزی به تفکیک کشورها مورد بررسی قرار گرفت که ایران یکی از این کشورها است.

پیش بینی رشد اقتصادی و سرانه تولید ناخالص‌ داخلی

براساس آمارها، هرچند اقتصاد ایران در سال ۲۰۱۹ رشد منفی ۳.۹ را تجربه خواهد کرد، اما در سال‌ پس از آن یعنی ۲۰۲۰ دوباره به رشد مثبت ۱.۱ درصدی باز خواهد گشت. در این رابطه برای اقتصاد ۲۰۲۱ ایران نیز رشد ۱.۶ درصدی پیش‌بینی شده درحالی‌ که در سال‌های پس از آن و تا ۲۰۲۸، رشد ۲.۳ درصد تجربه خواهد شد.

البته رشد سرانه تولید ناخالص‌ داخلی طی یک دهه‌ آتی تماما منفی خواهد بود،هرچند منفی اما رو به بهبود. بر این اساس، سرانه تولید ناخالص‌ داخلی تا پایان سال ۲۰۱۹ تا ۶.۶ درصد کاهش خواهد یافت، کاهشی که تا ۲۰۲۸ به نرخ منفی ۰.۲ درصد خواهد رسید. برخلاف چشم‌انداز رشد اقتصادی، چشم‌انداز رشد جمعیتی ایران روندی باثبات و کاهشی دارد به طوری که در سال ۲۰۱۹ با نرخ یک درصد رشد خواهد کرد، نرخی که با طی روندی کاهشی تا ۲۰۲۸ به سطح ۰.۵ درصد خواهد رسید.

پیش بینی بازار گندم

از دیگر پیش‌بینی‌ها، چشم‌انداز بخش کشاورزی به تفکیک کالاها است. در بخش گندم که بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ میانگین تولید بیش از ۱۲ میلیون تنی به ثبت رسیده (معادل نرخ ۲ درصدی)، تا سال ۲۰۲۸ با افزایش ۱.۳۹ درصدی به سطح بیش از ۱۵ میلیون تن خواهد رسید.

به‌ طور مشابه، بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ واردات گندم که بالغ بر ۵۴۸ میلیون تن بود تا ۲۰۲۸ به سطح ۶۵۶ میلیون تن خواهد رسید البته در هر دو دوره نرخ تغییرات واردات منفی است. در بخش صادرات نیز در دو دوره مذکور به ترتیب سطح صادرات ۱۸۷ و ۳۰ میلیون تنی برای گندم بر‌آورد شده است. در طرف تقاضا نیز مصرف این محصول از ۱۴ میلیون تن میانگین دو سال اخیر به حدود ۱۶ میلیون تن طی یک دهه آینده خواهد رسید، تغییراتی که معادل نرخ رشد کمتر از یک درصدی برای هر دو دوره است.

چشم انداز بازار ذرت

تولید ذرت ایران بین سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ بطور میانگین ۹۰۰ هزار تن بود و تا ۲۰۲۸ به سطح یک میلیون و ۸۰ هزار تن خواهد رسید، تغییری که معادل رشد ۱.۷۸ درصدی طی یک دهه آینده است. واردات ذرت طی دو سال اخیر حدود ۷.۵ میلیون تن بود؛ رقمی که تا سال ۲۰۲۸ به بیش از ۱۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت.

برای هر دوره تغییرات واردات گندم مثبت است. در این رابطه مصرف ذرت از میانگین ۸ میلیون تن سال‌های اخیر با رشد ۲.۶ درصدی به ۱۱.۳ میلیون تن تا ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت. در آن سال مصارف ذرت بخش خوراک احشام نیز بالغ بر ۱۱ میلیون تن خواهد بود. تولیدات سایر غلات دانه‌درشت از حدود ۳ میلیون تن سال‌های گذشته به ۳.۵ میلیون تن تا ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت.

در واقع تولیدات سایر غلات دانه‌درشت طی یک دهه آتی ۱.۵ درصد رشد خواهد کرد. این درحالی است که واردات این محصولات از ۲.۱ میلیون تن فعلی به بیش از ۴ میلیون تن افزایش خواهد یافت. برای مصرف این محصولات نیز پیش‌بینی شده مصرف ۵.۱ میلیون تنی فعلی تا ۲۰۲۸ به سطح ۷.۶ میلیون تن برسد. مصرف این غلات در خوراک احشام نیز از ۵ به ۷.۴ میلیون تن افزایش خواهد یافت، امری که بیانگر رشد ۲.۸ درصدی طی یک دهه آتی است.

پیش بینی بازار برنج

تولید برنج ایران از میانگین ۱.۹ میلیون تنی سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ به سطح ۲.۲ میلیون تن تا ۲۰۲۸ خواهد رسید. این درحالی است که نرخ رشد ۴.۱ درصدی دو سال اخیر تولید برنج، طی یک دهه آتی به ۱.۵ درصد کند خواهد شد. البته پیش‌بینی شده واردات برنج در سطح ۱.۳ میلیون تن در سال‌ های آینده ثابت باقی بماند. در بخش تقاضا نیز مصرف ۳.۱ میلیون تنی برنج طی یک دهه آتی تغییر چندانی نخواهد کرد.

چشم انداز بازار سویا

همچنین تولید سویا با اندکی تغییر از ۲۰۰ هزار تن فعلی به ۲۴۲ هزار تن تا سال ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت. از این حجم تولید سویا، حدود ۱۰۰ هزار تن به کشورهای دیگر صادر می‌شود. واردات سویا که البته ارقام بزرگ‌تری از اینها دارد نیز روندی مشابه طی خواهد کرد و از ۲.۳ میلیون تن فعلی به ۲.۶ میلیون تن طی یک دهه آتی خواهد رسید. مصرف سویا نیز از ۲.۴ به ۲.۸ میلیون تن افزایش خواهد یافت. البته نرخ رشد ۱۷.۵ درصدی مصرف سویای دو سال اخیر به سطحی کمتر از یک درصد طی یک دهه کاهش خواهد یافت.

بورس پرس

دیگر اخبار مهم