کاهش تراکنش های شاپرکی در فروردین 98

هم در تعداد هم در مبلغ!

در فروردین ماه ۹۸ بالغ بر یک میلیارد و ۸۲۶ میلیون تراکنش به ثبت رسیده که نسبت به اسفند ماه در تعداد و مبلغ کاهش ۱۷ و ۳۷ درصدی داشته است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، گزارش اقتصادی شاپرک در فروردین ماه ۹۸ نشان از ثبت یک میلیارد و ۸۲۶ میلیون و ۸۱۲ هزار تراکنش با ارزش یک هزار و ۸۳۴ میلیارد ریال دارد که نسبت به اسفند ماه ۹۷ بالغ بر ۱۷.۶۶ درصد در تعداد و در حدود۳۷.۵۸ درصد در مبلغ کاهش پیدا کرده؛ البته کارشناسان صنعت پرداخت اعتقاد دارند که با توجه به افزایش بسیار زیاد تعداد و مبالغ تراکنش‌های شاپرکی در اسفند ماه به عنوان پر ترافیک دوره زمانی صنعت پرداخت، تراکنش‌های شاپرکی به صورت معمول در فروردین ماه نسبت به اسفندماه سال گذشته کاهش چشمگیری دارد که بر همین اساس، کاهش تعداد تراکنش‌هاش شاپرکی فروردین ماه یک روال مرسوم است و ناشی از وجود مشکل یا رخدادی جدید در صنعت پرداخت نیست.

رشد ۲۶ درصدی تعداد تراکنش‌های فروردین ۹۸ نسبت به فروردین ۹۷

بررسی تعداد تراکنش‌های شاپرکی در فروردین ماه ۱۳۹۸ جاری نشان می‌دهد که تعداد تراکنش‌ها در مدت مشابه سال گذشته رشدی ۲۶ درصدی داشته و تعداد تراکنش‌های شاپرکی در فروردین ۹۷ از یک میلیارد و ۴۴۹ میلیون تراکنش به یک میلیارد و ۸۲۶ میلیون تراکنش در فروردین ماه سال جاری افزایش یافته است. همچنین ارزش تراکنش‌های شاپرکی در فروردین ماه سال جاری نسبت به فروردین ماه ۹۷ بالغ بر ۵۵/۷۱ درصد افزایش پیدا کرده است.

وضعیت تعداد ابزارهای پذیرش شاپرکی در فروردین ماه ۹۸

گزارش اقتصادی شاپرک در فروردین ماه ۹۸ در بخش ابزارهای پذیرش حاکی از رشد ۰.۳۴ درصدی ابزار پذیرش موبایلی نسبت به اسفند ماه ۹۷ است این در حالی است که تعداد ابزارهای پایانه فروشگاهی و ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب ۰.۷۶ و ۱.۲۶ درصد کاهش را تجربه کرده است؛ بر اساس این گزارش در حال حاضر تعداد مجموع ابزارهای شاپرکی ۰.۹۶ درصد نسبت به اسفند ماه کاهش پیدا کرده و به رقمی در حدود ۹ میلیون و ۴۶۱ هزار ابزارش پذیرش رسیده است.

بر اساس این گزارش، دستگاه‌های کارتخوان فروشگاهی همچنان بیشترین سهم از تراکنش‌های شبکه پرداخت را به خود اختصاص داده‌اند؛ در فروردین ماه سال جاری، کارتخوان‌های فروشگاهی ۸۷/۳ درصد، ابزار پذیرش اینترنتی ۵.۷۳ درصد و ابزار پذیرش موبایلی ۶.۴۴ درصد از سهم بازار تراکنش ابزارهای پذیرش را خود اختصاص داده‌اند؛ یکی از دلایل عنوان شده از سوی شاپرک در خصوص سهم پایین تراکنش‌های موبایلی و اینترنتی بحث تعداد بسیار زیاد کارتخوان‌های فروشگاهی و اعمال محدودیت در زمینه پرداخت‌های موبایلی و اینترنتی از سوی بانک مرکزی است.

کاهش ۱۰ درصدی تعداد و سرانه تراکنش ابزارهای پذیرش شبکه پرداخت

در فروردین ماه ۹۸ در حدود ۹ میلیون و ۴۶۱ هزار ابزار پذیرش در شبکه پرداخت فعال بوده که با استفاده از آنها بالغ بر ۱.۸ میلیارد تراکنش انجام شده و سرانه تراکنش به ازای هر ابزار پذیرش در گزارش شاپرک ۱۹۳ تراکنش اعلام شده که نسبت به اسفند ماه سال گذشته ۱۰.۶۸ درصد کاهش پیدا کرده است

کارتخوان فروشگاهی: در گزارش اقتصادی فروردین ماه شرکت شاپرک همچنان ابزار کارتخوان فروشگاهی در بخش تعداد ابزار و تراکنش در شبکه پرداخت بیشترین سهم را دارد؛ در فروردین ماه حدود ۷ میلیون و ۲۶۸ هزار کارتخوان فروشگاهی فعالیت داشته که با استفاده از آن‌ها بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۴ میلیون تراکنش به ثبت رسیده و سرانه تعداد تراکنش ابزار کارتخوان ۲۲۱ تراکنش اعلام شده است؛ متوسط تعداد تراکنش هر ابزار کارتخوان فروشگاهی در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه ۹۷ با رسیدن به عدد ۲۲۱ تراکنش بالغ بر ۱۴.۱۹ درصد کاهش پیدا کرده است.

ابزار پذیرش موبایلی: شاپرک در خصوص ابزار پذیرش موبایلی تاکید داشته که با وجود حدود یک میلیون و ۱۱۹ هزار ابزار پذیرش موبایل بالغ بر ۱۱۷ میلیون تراکنش با موفقیت به ثبت رسیده و سرانه تعداد تراکنش این ابزار پذیرش با رشد ۱.۹۰ درصدی نسبت به ماه گذشته به ۹۹ تراکنش رسیده است؛

ابزار پذیرش اینترنتی: بر اساس گزارش منتشر شده در حدود ۱ میلیون ابزار پذیرش اینترنتی در فروردین ۹۸ فعال بودن که از طریق آنها ۱۰۴ میلیون تراکنش به ثبت رسیده؛ سرانه تراکنش ابزار پذیرش اینترنتی با افزایش ۳.۷۸ درصدی از ۱۰۱ تراکنش در اسفند ۹۷ به ۱۰۵ تراکنش در فروردین ماه افزایش یافته است.

بر اساس گزارش، تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی در فروردین ماه ۹۸ نسبت به فروردین ۹۷ به ترتیب با کاهش ۰.۸۱ و افزایش ۰.۷۸ درصدی همراه بوده است. تعداد و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش اینترنتی به ترتیب افزایش ۲.۱۴ درصدی و کاهش ۰.۵۰ درصدی را به دنبال داشته و تعداد تراکنش ابزار پذیرش موبایلی با کاهش ۱.۳۳ درصدی همراه بوده و مبلغ تراکنش‌های ابزار پذیرش موبایلی نیز ۰.۲۸ درصد کاهش پیدا کرده است.

ایبِنا

دیگر اخبار مهم