در اجرای سیاست جدید پولی:

سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی کنار می رود

عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی را سروسامان دهد.

رئیس کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه عملیات بازار باز می‌تواند به افزایش انضباط پولی کمک کند، گفت: این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی و دولت انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کوروش پرویزیان درباره اجرای عملیات بازار باز و نقش آن در اجرای سیاست‌های پولی و کنترل تورم به ایرنا گفت: عملیات بازار باز از ابزارهایی است که می‌تواند به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی، ایجاد نظم مالی، تنظیم مناسبات بین بانک‌ها، بانک مرکزی، دولت و سایر فعالان اقتصادی کمک کند.

وی با اظهار امیدواری به اجرایی شدن به سرعت این ابزار جدید افزود: خوشبختانه در قانون بودجه نیز این موضوع پیش بینی و این امکان فراهم شده که بخشی از سیاست‌های مربوط به تأمین مالی در بازار از این طریق صورت گیرد.این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی و دولت انجام می‌شود.

بنابراین گزارش،عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی را سروسامان دهد.

بورس پرس

دیگر اخبار مهم