سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی کنار می رود

در اجرای سیاست جدید پولی:

عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی را سروسامان دهد.

رئیس کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه عملیات بازار باز می‌تواند به افزایش انضباط پولی کمک کند، گفت: این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی و دولت انجام می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کوروش پرویزیان درباره اجرای عملیات بازار باز و نقش آن در اجرای سیاست‌های پولی و کنترل تورم به ایرنا گفت: عملیات بازار باز از ابزارهایی است که می‌تواند به بانک مرکزی در اجرای سیاست‌های پولی، ایجاد نظم مالی، تنظیم مناسبات بین بانک‌ها، بانک مرکزی، دولت و سایر فعالان اقتصادی کمک کند.

وی با اظهار امیدواری به اجرایی شدن به سرعت این ابزار جدید افزود: خوشبختانه در قانون بودجه نیز این موضوع پیش بینی و این امکان فراهم شده که بخشی از سیاست‌های مربوط به تأمین مالی در بازار از این طریق صورت گیرد.این عملیات با همکاری نزدیک بانک مرکزی، شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، فعالان اقتصادی و دولت انجام می‌شود.

بنابراین گزارش،عملیات بازار باز با کنار گذاشتن سیاست تعیین دستوری نرخ سود بانکی، اجازه می‌دهد نرخ سود در کانال مشخصی نوسان داشته باشد و همچنین نظام بانکی را سروسامان دهد.

بورس پرس

دیگر اخبار مهم